RSS

Hoe de indexatie berekenen ?

05 Jul

Volgende regels zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten:

De indexatie gebeurt steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen.
Om het bedrag van de geïndexeerde huurprijs te kennen wordt de volgende formule toegepast :

basishuurprijs x nieuw indexcijfer

———————————————

aanvangsindexcijfer

Voorbeeld :  Huurovereenkomst gesloten in augustus 2008 en treedt in werking op 01 september 2008 met een huurprijs van 400 euro. Tot op het einde van de overeenkomst zal :

  • de basishuurprijs steeds 400 euro bedragen
  • het aanvangsindexcijfer steeds dit zijn van juli 2008 (111.22 – basis 2004)

Elk jaar zal het nieuwe indexcijfer dat zijn van de maand augustus.

  • voor 2009 : 110.66
  • voor 2010 : 112.94
  • voor 2011 : 116.49
Indien de huurprijs werd herzien op het einde van een driejarige periode, conform de regels voorzien door de huurwet, ofwel bij akkoord tussen de partijen, ofwel door een gerechterlijke beslissing zal de basishuurprijs die in overweging moet genomen worden voor de latere toepassing van de regels betreffende de indexatie, de nieuwe op die wijze herziene huurprijs zijn. De datum van “sluiting” die in overweging moet genomen worden voor de keuze van de juiste formule en het aanvangsindexcijfer waarmee men moet rekening houden, is de datum van de herziening.

De wetgeving :

Art. 6 van de huurwet : Indexatie

Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is gesloten, is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per huurjaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728 bis van het burgerlijk wetboek (art. 8 W 13.04.1997; van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 (art.15 eerste lid W.13.04.1997). Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek.

Artikel 1728bis

§ 1. Indien een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud is bedongen, is deze slechts éénmaal per huurjaar toegelaten en ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule: basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis, met uitsluiting van alle kosten en lasten, uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd, van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.

Voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 1994, is het aanvangsindexcijfer echter het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens de welke de overeenkomst is afgesloten.

§ 2. Contractuele bepalingen welker uitwerking verder gaat dan de aanpassing waarin dit artikel voorziet, kunnen tot die aanpassing ingekort worden.

§ 3.  …

Bron : de huurwet 12de editie mei 2011 – FOD Justitie – FOF Fisconetplus

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 05/07/2012 in Huurwetgeving

 

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s