RSS

Is de woning die u verhuurt of wil verhuren in orde ?

19 Nov

1. U voorziet huisvesting voor seizoensarbeiders

In 2008 werden er specifieke woningkwaliteitsvereisten vastgelegd voor de huisvesting van seizoensarbeiders. In de Portable Document Format (PDF) folder “Tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders” (pdf, 4.05 MB) vindt u er meer informatie over.

Datum laatste aanpassing: 13-09-2011

2. De woning die u wilt verhuren staat momenteel leeg

Vraag een comformiteitsattest aan bij de gemeente waar ze gelegen is.

Uit het onderzoek zal blijken welke herstellingen u moet uitvoeren om de woning geschikt te maken voor verhuur.

Als u de herstellingen laat uitvoeren en het conformiteitsattest wordt toegekend, is dit voor 10 jaar geldig. Het conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat u een bonafide verhuurder bent. U staat dan ook sterker wanneer u in de toekomst een malafide huurder heeft die uw eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden.

Meer informatie over het verloop van de procedure van de aanvraag conformiteitsattest vindt u onder het thema woonkwaliteitsbewaking.

Datum laatste aanpassing: 11-10-2010

3. De woning met gebreken wordt momenteel verhuurd

Volgense de Vlaamse regelgeving mag u als verhuurder geen ongeschikte woning verhuren ongeacht  de oorsprong en verantwoordelijkheid van de gebreken.  Het verhuren van een ongeschikte woning kan leiden tot een heffing en zelfs tot strafrechtelijke procedures.

Daarnaast is er de federale huurwet waarbij bij conflicten tussen huurders en verhuurders de rechter wel nagaat wat de oorsprong is van de gebreken en wie verantwoordelijk is voor het herstellen ervan.

Een huurder die bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk is voor de slechte toestand van de woning (of toegang weigert voor herstelwerkzaamheden) heeft volgens de Vlaamse regelgeving even goed recht op alle voordelen (voorrang op een sociale huurwoning, een Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs enz…) voortvloeiend uit het feit dat hij een slechte woning bewoont als een bonafide huurder die het slachtoffer is van een huisjesmelker. Tegelijkertijd kan de (vrede)rechter de huurder die verantwoordelijk is voor de slechte toestand van de woning veroordelen tot bijvoorbeeld schadevergoedingen.

Ga na of de nodige werken  om de gebreken weg te werken voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de huurder of de verhuurder vallen (volgens de huurwetgeving en de huurovereenkomst).

U kan uzelf aansluiten bij een eigenaarssyndicaat dat u ( hierbij) kan helpen. Twee grote verenigingen zijn in heel België actief: de Eigenaarsbond en het Algemeen eigenaarssyndicaat.

De brochure “De huurwet”  stelt:

De wet voorziet dat de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is. Gedurende de ganse duur van de overeenkomst moet hij de nodige herstellingen uitvoeren, behalve deze die beschouwd worden als het normale onderhoud, wat ten laste van de huurder valt. Deze regels zijn van verplichtende aard wat betekent dat zij steeds van toepassing zijn zelfs wanneer het contract een tegenovergestelde clausule inhoudt. Deze laatste regel is enkel van toepassing op huurovereenkomsten die na 18 mei 2007 worden afgesloten. De verhuurder moet er bovendien voor zorgen dat, op het ogenblik dat hij de huurovereenkomst sluit, zijn onroerend goed “beantwoordt aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid”.

Wat beschouwd wordt als normaal onderhoud dat ten laste van de huurder valt, vindt u in de verplichte bijlage bij de huurovereenkomst. Deze stelt op bladzijde 4 onder punt 8 “Regels inzake huurherstellingen”:

De verhuurder is verplicht het verhuurde goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is. Daarnaast stelt de wet in een verplichtende regel dat alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen, ten laste van de verhuurder vallen.

De huurder is gehouden om de verhuurder desgevallend te verwittigen van beschadigingen aan het gehuurde goed en van herstellingen die noodzakelijk zijn. De huurder dient ook in te staan voor de huurherstellingen. “Huurherstellingen” zijn herstellingen die door het plaatselijk gebruik als zodanig beschouwd worden, alsook de herstellingen die in artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgesomd. De wet stelt echter een belangrijke grens aan deze verplichtingen van de huurder: geen van de herstellingen die geacht worden ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.

Zorgt u er alvast voor dat de werken waarvoor u verantwoordelijk bent zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd om heffingen en strafprocedures te vermijden. Bij conflicten met de huurder is de (vrede)rechter bevoegd.

Datum laatste aanpassing: 19-08-2011
Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19/11/2012 in Huurwetgeving

 

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s