RSS

Renovatiecontract

30 Nov

Renovatiecontract

Soms wensen of aanvaarden huurders om zelf enkele kleine of grote werken in de woning uit te voeren. Dergelijke werken verbeteren niet alleen de levensomgeving van de huurder, ze komen ook de algemene staat van de woning ten goede. Hiervoor is er een speciaal contract in het leven geroepen: de ‘huurovereenkomst met renovatie’ of het renovatiecontract.

Inhoud contract

De partijen moeten een renovatiecontract schriftelijk sluiten en er een duidelijke beschrijving in geven van:

 • de werken die de huurder zal uitvoeren
 • de termijn die hij daarvoor nodig zal hebben
 • de tegenprestatie van de verhuurder
 • de duur van de verbintenis (die niet noodzakelijk gebonden is aan de termijn die nodig is voor het uitvoeren van de werken)

Afwijken van ‘elementaire vereisten’

Bij een renovatiecontract hoeft de woning niet te voldoen aan de elementaire vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. De huurder moet dan wel de nodige werken uitvoeren om minstens die gebreken te verhelpen.

Er zijn nog vier bijkomende voorwaarden:

 • De renovatiewerken moeten precies omschreven zijn.
 • De werken moeten binnen een redelijke termijn van start gaan.
 • De verhuurder mag geen huur vragen tijdens de termijn die overeengekomen is om de renovatiewerken uit te voeren.
 • De termijn moet redelijkerwijs voldoende zijn om de werken uit te voeren.

Een voorbeeld: een huurder kan zich ertoe verbinden om een gehuurde woning te voorzien van stromend water.

Dat betekent niet dat een renovatiecontract alleen voor de verwezenlijking van elementaire werken kan dienen. Ook verfraaiingswerken of werken die het comfort verbeteren, maar die niet strikt noodzakelijk zijn, passen binnen een renovatiecontract.

Tegenprestatie van de verhuurder

De werken die de huurder uitvoert, moeten ook een tegenprestatie van de verhuurder met zich meebrengen. Deze tegenprestatie kan verschillende vormen aannemen:

 • De verhuurder kan de huurprijs verminderen of kwijtschelden.
 • De verhuurder kan afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen.
 • De verhuurder kan zich ertoe verbinden om de huurovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te beëindigen, zelfs niet om de woning zelf te betrekken. Die periode kan naargelang de omvang van de geplande werken langer of korter dan negen jaar zijn.

Als de werken eenmaal zijn uitgevoerd, moet de oplevering plaatsvinden. Zo kan de verhuurder vaststellen of de huurder zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Zowel de huurder als de verhuurder moeten bij de oplevering aanwezig zijn.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de renovatiecontracten gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997.

Bron

Advertenties
 
Reacties staat uit voor Renovatiecontract

Geplaatst door op 30/11/2012 in Huurovereenkomst

 

Tags: ,

Reacties zijn gesloten.