RSS

Onroerende voorheffing – automatische verminderingen

14 Mrt

De belastingplichtige moet deze verminderingen niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet verrekend.

Deze verminderingen zijn:

 1. Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen De vermindering van onroerende voorheffing voor kinderen kan enkel worden toegekend als:

1) het gezin minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen telt,

2) deze kinderen moeten volgens het bevolkingsregister hun domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd,

3) Aan al deze voorwaarden dient op 1 januari van het aanslagjaar voldaan te zijn.

Deze vermindering kan alleen voor die specifieke woning worden toegekend, dus niet voor andere eigendommen!

Vanaf het elfde kind wordt een vermindering ten bedrage van het geïndexeerde bedrag voor 2 kinderen toegekend per bijkomend kind.

Een gehandicapt kind wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd t.o.v. het basisjaar 1996.

2. Voor één (of meerdere) gehandicapte persoon/personen

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

Onderstaande voorwaarden gelden om een vermindering voor een gehandicapt persoon te kunnen genieten:

1) De gehandicapte persoon dient een invaliditeit van 66% of een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder, of een vermindering van zelfredzaamheid van minimum 9 punten te hebben.

2) De invaliditeit is het gevolg van feiten die overkomen en vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

3) De gehandicapte persoon moet volgens het bevolkingsregister zijn domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd.

4) Aan al deze voorwaarden dient op 1 januari van het aanslagjaar voldaan te zijn.

Voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de vermindering wordt een gehandicapte gelijkgesteld met 2 kinderen.

3. De vermindering voor energiezuinige gebouwen

U kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of gebouw.

De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.

Voor welke gebouwen en hoeveel bedraagt de vermindering?

 • voor een woning die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil (energiepeil) heeft van ten hoogste E60. De vermindering bedraagt 20% van de onroerende voorheffing;
 • voor een gebouw dat geen woning is (bv. een kantoor) en dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E70. De vermindering bedraagt 20% van de onroerende voorheffing;
 • voor een gebouw (woning of ander gebouw) dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E40. De vermindering bedraagt 40% van de onroerende voorheffing.

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning! De vermindering kan alleen toegekend worden voor nieuwbouw, herbouw na volledige afbraak of casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft, maar de installaties om een specifiek binnenklimaat te verkrijgen, en minstens 75% van de gevels wordt vervangen.

Hoelang krijgt u de vermindering?

U krijgt de vermindering in principe voor een periode van 10 jaar.

Deze termijn van 10 jaar start in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil dat recht geeft op de vermindering voor de eerste keer werd toegekend aan het onroerend goed.

 • De termijn van 10 jaar kan echter ten vroegste starten in 2009. Voorbeeld. Als het E-peil in 2007 werd toegekend zou u de vermindering normaal gezien krijgen vanaf 2008 (het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend). Aangezien de vermindering ten vroegste vanaf 2009 kan toegekend worden, zal de termijn van 10 jaar starten in 2009. Tot en met 2018 zal u de vermindering ontvangen.
 • Bij overdracht van het onroerend goed waarvoor reeds een vermindering wordt verleend, wordt de vermindering voor de nog resterende aanslagjaren in de periode van tien jaar verder toegekend aan de nieuwe eigenaar. Voorbeeld. X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20 %. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20 % verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

OPGELET! Voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2013 geldt een nieuwe regeling! Deze nieuwe regeling is nog niet definitief (het gaat om een voorontwerp). Definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement moet nog gebeuren.

Overzicht E-peil
stedenbouwkundige aanvragenvoor 1/1/2013 stedenbouwkundige aanvragen tussen 1/1/2013 en 31/12/2013 Stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1/1/2014
norm uit het energiedecreet  E70  E70  E60
E-peil basisvermindering OV  ten hoogste E60  ten hoogste E50  ten hoogste E40
E-peil verhoogde vermindering OV  ten hoogste E40  ten hoogste E30  ten hoogste E30

Vanaf 1 januari 2013 krijgt u een hogere vermindering op een kortere periode. De vermindering geldt dan voor een periode van vijf jaar.

De termijnen starten in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. Deze termijn van 5 jaar zal dus ten vroegste starten vanaf het aanslagjaar 2014, omdat de nieuwe regeling van toepassing is op stedenbouwkundige vergunningen die aangevraagd zijn in 2013.

Vanaf 1 januari 2013 wordt het financieel voordeel groter, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden ook strenger:

 • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar (en maximum E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014).
 • Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

4. Gewone vermindering voor bescheiden woning

Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen kleiner is dan of gelijk aan 745 EUR. Er kan een vermindering van 25 % van de onroerende voorheffing worden toegekend als:

 • de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning zijn hoofdverblijfplaats heeft volgens het bevolkingregister. De vermindering kan alleen voor deze woning toegekend worden;
 • het totale K.I. van alle onroerende goederen van de belastingplichtige(n) in het Vlaams Gewest niet groter is dan 745 EUR.

Er bestaat een speciale overgangsregeling wanneer het totale K.I. van de belastingplichtige meer bedraagt dan 745 EUR, maar kleiner is dan 992 EUR. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn :

 • het overschrijden van de grens van 745 EUR mag uitsluitend het gevolg zijn van de algemene perequatie doorgevoerd in 1979 (uitwerking vanaf AJ 1980). Het K.I. mag dus niet verhoogd zijn door verbouwingen, het verwerven van een nieuwe eigendom, … ;Opgelet:het recht op vermindering bescheiden woning vervalt definitief wanneer u een onroerend goed heeft bijverworven na 1979. Ook al werd deze eigendom later opnieuw verkocht.
 • de belastingplichtige moet vóór aanslagjaar 1980 ook effectief genoten hebben van een vermindering voor bescheiden woning;
 • de belastingplichtige moet zijn woning volledig blijven betrekken;
 • het totale K.I. van alle in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen mag niet groter zijn dan 992 EUR.

5. Het belastingkrediet voor rechtspersonen en het belastingkrediet voor ongebouwde onroerende goederen gelegen in een VEN-gebied (Vlaams Ecologisch netwerk)

D.w.z. dat er geen onroerende voorheffing betaald moet worden aan het Vlaams Gewest. Enkel de opcentiemen voor de gemeente en de provincie zijn verschuldigd.

Het VEN is een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. In deze gebieden krijgt de natuur een bijkomende bescherming. De bedoeling is om binnen deze gebieden de natuur te bewaren en te herstellen en er iedereen optimaal van te laten genieten.

Voor meer informatie kan u terecht op de VEN – website.

bron

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14/03/2013 in Fiscaal

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s