RSS

Tagarchief: gezondheidsindex

Wanneer mag de huurprijs geïndexeerd worden ?

Wanneer mag de huurprijs geïndexeerd worden?

Elk jaar ten vroegste op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract.

Echter:
• de indexatie gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen;
• deze vraag heeft geen terugwerkende kracht, behalve voor de drie maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

Bron De Huurwet 12e editie FGOV

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 09/05/2013 in Huurwetgeving

 

Tags: , , , ,

Mag de huurprijs geindexeerd worden ?

Elk jaar kan de huurprijs op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract aan de kosten van levensonderhoud aangepast worden.

Mag de huurprijs geïndexeerd worden?

Vóór 1991 mocht de huurprijs slechts worden geïndexeerd wanneer de partijen dit voorzien hadden. Deze regel is nog toepasselijk op contracten van bepaalde duur gesloten vóór 28 februari 1991.

Voor de contracten die gesloten werden vanaf 28 februari 1991 gelden de volgende principes:

de huurprijs mag altijd geïndexeerd worden, eens per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, zelfs indien het contract dit niet voorziet. Maar deze regel is niet verplichtend: het contract mag dus voorzien dat er geen indexatie is, en in dat geval kan deze ook niet gevorderd worden.

Kortom, de indexatie is sinds 28 februari 1991 steeds toegelaten voor de mondelinge huurovereenkomsten; voor de geschreven huurovereenkomsten is zij toegelaten behalve wanneer het contract dit uitdrukkelijk uitsluit.
(Art. 6 van de huurwet)

Wanneer mag de huurprijs geïndexeerd worden?
Elk jaar ten vroegste op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract.

Echter:
• de indexatie gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen;
• deze vraag heeft geen terugwerkende kracht, behalve voor de drie maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

Wet van 13 april 1997 Art. 8 – Art. 15.
Voor de contracten die worden gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is er een bijkomende voorwaarde om de huurprijs te mogen indexeren: het huurcontract moet namelijk schriftelijk zijn gesloten. Bij een mondeling contract mag een indexatie gebeuren. Deze nieuwe bepaling geldt niet voor de mondelinge contracten gesloten vóór 26 februari 1991.

Voorbeeld:
Een huurovereenkomst werd gesloten in maart 1997 en treedt in werking op 1 april 1997. De verhuurder mag de indexatie vorderen vanaf 1 april 1998. Indien hij vergeet dit te doen kan hij het later vragen. Maar indien hij de indexatie bijvoorbeeld slechts vanaf 15 september 1998 vordert,zal hij de betaling ervan slechts mogen eisen voor de maanden juni, juli, augustus en september
1998, en voor de volgende maanden natuurlijk.

Bron De Huurwet 12e editie FGOV

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 02/05/2013 in Huurwetgeving

 

Tags: , , , ,

Hoe wordt de huurindexering berekend ?

Berekeningsformule :

De geïndexeerde huurprijs = basishuurprijs x nieuwe index/aanvangsindex

  • de basishuurprijs is de huurprijs zonder de eventueel door de huurder verschuldigde lasten en kosten
  • de aanvangsindex is deze die de maand voorafgaat aan de ondertekening van de huurovereenkomst, afgesloten vanaf 01 januari 1984. Voor huurcontracten afgesloten voor 01 februari 1994 wordt uitsluitend de basis 1988 = 100 gebruikt.
  • de nieuwe index is de (gezondheids)index van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (dus NIET de verjaardag van de ondertekening, tenzij beide data gelijk zijn).
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25/04/2013 in Huurwetgeving

 

Tags: , , ,

Gezondheidsindex oktober 2012

Basis 1988 : 164.43

Basis 1996 : 136.38

Basis 2004 : 119.87


Wil je maandelijks per mail de nieuwste gezondheidsindexcijfers ontvangen ? 

Schrijf nu hier in 

 Al je huurcontracten efficiënt beheren en indexeren kan hier met één enkele muisklik !.

 

 
 

Tags: , ,

Gezondheidsindex augustus 2012

Basis 1988 : 163.88

Basis 1996 : 135.92

Basis 2004 : 119.47

Wil je maandelijks per mail de nieuwste gezondheidsindexcijfers ontvangen ? Schrijf hier in

 Huurcontracten indexeren kan hier met één enkele muisklik !.


 
Reacties staat uit voor Gezondheidsindex augustus 2012

Geplaatst door op 31/08/2012 in Gezondheidsindex 2012

 

Tags: , , ,

Gezondheidsindex juli 2012

Basis 1988 : 163.52

Basis 1996 : 135.63

Basis 2004 : 119.21

Wil je maandelijks per mail de nieuwste gezondheidsindexcijfers ontvangen ? Schrijf  hier in

 Huurcontracten indexeren kan hier met één enkele muisklik !.


 
Reacties staat uit voor Gezondheidsindex juli 2012

Geplaatst door op 31/07/2012 in Gezondheidsindex 2012

 

Tags: , , ,

Gezondheidsindex april 2012

Basis 1988 : 163.22

Basis 1996 : 135.37

Basis 2004 : 118.99

Wil je ook maandelijks per mail de nieuwste gezondheidsindexcijfers ontvangen ? Schrijf hier in

 Huurcontracten indexeren kan hier met één enkele muisklik !.


 
 

Tags: , ,